Η Stratcom

brand Η Stratcom είναι εταιρεία στρατηγικής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με ειδίκευση στους τομείς της πολιτικής και των public affairs.

Αποτελείται από έμπειρους συμβούλους στρατηγικής και επικοινωνίας, που συνδυάζουν τη βαθιά γνώση του ελληνικού πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο χώρο της επικοινωνίας. Αξιοποιώντας τις ικανότητες της ομάδας της, η Stratcom παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να οδηγούν σε χειροπιαστά αποτελέσματα και επιτυχημένες συνεργασίες.

Μέχρι σήμερα, η Stratcom έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πρωτοποριακά προγράμματα επικοινωνίας για εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, έχει αναλάβει μια σειρά από νικηφόρες προεκλογικές εκστρατείες για πολιτικά κόμματα και υποψηφίους.

Οι πελάτες της είναι σήμερα εταιρείες, υπουργεία, επιμελητήρια και επαγγελματικοί φορείς, νομαρχίες και δήμοι από όλη τη χώρα.
Αρχική Η εταιρεία Η Stratcom