Μεθοδολογία

brand Αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι μόνο να λες τις απόψεις σου.

Επικοινωνία είναι και να ακούς

  …Να κατανοείς το ευρύτερο περιβάλλον όπου αναπτύσσεται η δραστηριότητά σου
  …Να μπορείς να διακρίνεις κινδύνους και ευκαιρίες
  …Να κάνεις τις σωστές κινήσεις στο σωστό χρόνο
  …Να απευθύνεσαι με τα κατάλληλα μηνύματα στους κατάλληλους ανθρώπους
  …Να αξιοποιείς τα εργαλεία που μπορούν καλύτερα να εξυπηρετήσουν τους στόχους σου.

Η αποτελεσματική επικοινωνία χρειάζεται σχέδιο και στρατηγική. Κι αυτό ακριβώς ξέρουμε να προσφέρουμε στη Stratcom.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε στηρίζεται σε μια σειρά από στρατηγικά βήματα. Αξιοποιώντας σε κάθε ένα από αυτά τη γνώση και την εμπειρία μας, σχεδιάζουμε την επικοινωνία των πελατών μας, με τρόπο που βρίσκει πάντα το στόχο:
  • Ενδελεχής έρευνα και ανάλυση δεδομένων (που βρισκόμαστε)
  • Καθορισμός μετρήσιμων και εφικτών στόχων (τι θέλουμε να πετύχουμε)
  • Καθορισμός ομάδων κοινού (σε ποιους απευθυνόμαστε)
  • Σαφής στρατηγική, κατευθύνσεις και μηνύματα (τι πρέπει να επικοινωνήσουμε)
  • Επιλογή των πλέον αποτελεσματικών ενεργειών, σε σχέση με το διαθέσιμο χρόνο και πόρους (ποιους τρόπους θα χρησιμοποιήσουμε)
  • Αντικειμενική αξιολόγηση (πως θα μετρήσουμε την επιτυχία της επικοινωνίας)
Αρχική Η εταιρεία Μεθοδολογία