Πελάτες

Η STRATCOM έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό εγχώριων και πολυεθνικών επιχειρήσεων, δημόσιους οργανισμούς και φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Επίσης, έχει αναλάβει μια σειρά από νικηφόρες προεκλογικές εκστρατείες για πολιτικά κόμματα, δημάρχους και νομάρχες.

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42