Στελέχη

brand Η δύναμη της Stratcom είναι οι άνθρωποί της: μια ισχυρή και ευέλικτη ομάδα, με επικεφαλής τους πιο έμπειρους συμβούλους στρατηγικής και επικοινωνίας.

Τα στελέχη της Stratcom διαθέτουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση απαιτητικών προγραμμάτων επικοινωνίας.

Ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία, η προσήλωση στο στόχο και το πάθος για την επιτυχία, είναι οι αξίες που ενώνουν και καθοδηγούν την ομάδα μας. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε σταθερές, αποτελεσματικές και επιτυχημένες συνεργασίες με κάθε πελάτη μας.


Δείτε τα στελέχη της Stratcom
  Βασίλης Κάββαλος
  Σωτήρης Παπαδημητρίου
  Τζίνα Μπαρκούρα