Ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας

brand Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας μπορεί να προβάλει αποτελεσματικά μια δραστηριότητα, ένα έργο, ή και τη συνολική εικόνα ενός οργανισμού. Αρκεί να ακολουθεί μια συγκροτημένη στρατηγική, με συνδυασμό διαφορετικών μέσων και ενεργειών που δρουν αλληλοσυμπληρωματικά, ώστε να συντείνουν στην επίτευξη του τελικού στόχου.
  • Πως θα δομήσουμε αποτελεσματικά το μήνυμά μας;
  • Πως θα το στηρίξουμε δημιουργικά, ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον και την επιθυμητή αντίδραση εκ μέρους του αποδέκτη;
  • Με ποια μέσα και με ποιες ενέργειες θα προσεγγίσουμε αποτελεσματικά τις ομάδες κοινού που μας ενδιαφέρουν;
  • Πως θα αξιοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο και τους πόρους που διαθέτουμε;
Η Stratcom ειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων, έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει μια σειρά από πρωτοποριακές και επιτυχημένες εκστρατείες προβολής. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται ο καθορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής, με τη διαμόρφωση κεντρικού concept, αξόνων και μηνυμάτων, ο δημιουργικός σχεδιασμός, η συγγραφή και η παραγωγή του υλικού, η στρατηγική και το πρόγραμμα διαφημιστικών μέσων, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ενεργειών.
Αρχική Υπηρεσίες Τομείς Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας