Οι υπηρεσίες μας

brand
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής & επικοινωνίας
 • Διαφήμιση
 • Media Planning & Buying
 • Έρευνα εικόνας
 • Δημοσιότητα και σχέσεις με τα ΜΜΕ
 • Ανάπτυξη εταιρικής εικόνας και διαχείριση φήμης
 • Σχέσεις με την τοπική κοινωνία (Community Relations)
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • Παρακολούθηση περιβάλλοντος, ανάλυση & αξιολόγηση
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών
 • Χορηγίες
 • Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Δημιουργικές υπηρεσίες
 • Digital Communication – Στρατηγική επικοινωνίας στα Social Media
Αρχική Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας