Διαχείριση κρίσεων και ειδικών θεμάτων

brand Ένα απρόβλεπτο συμβάν ή κρίσιμο θέμα - όπως π.χ. μια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο ή μια ενέργεια που προκαλεί αντιδράσεις από οργανωμένες ομάδες ή την κοινή γνώμη - μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη λειτουργία ενός οργανισμού. Πως μπορούμε να προβλέψουμε το ενδεχόμενο μιας κρίσης;
  • Πως θα διαχειριστούμε ένα θέμα, ώστε να μην καταλήξει σε κρίση;
  • Πως θα την αντιμετωπίσουμε, εφόσον προκύψει, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειές της;
  • Σε ποιους, πότε και με ποιο μήνυμα θα απευθυνθούμε;
  • Πως θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε η εικόνα και η αξιοπιστία του οργανισμού να ενισχυθούν μέσα από την κρίση, αντί να αποδυναμωθούν;
Η Stratcom εξειδικεύεται στη στρατηγική αντιμετώπιση κρίσεων και ειδικών θεμάτων, διαθέτοντας ιδιαίτερη εξοικείωση στην επικοινωνία με τα ΜΜΕ και με τους αρμόδιους κατά περίπτωση πολιτικούς και θεσμικούς φορείς. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη των κινδύνων, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης των κινδύνων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κρίσιμων ζητημάτων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη συγκρότηση πλάνου ενεργειών για την αποτροπή ή την υπέρβαση μιας κρίσης, καθώς και την πλήρη συμβουλευτική και κειμενογραφική υποστήριξη του πελάτη.