Τομείς Εξειδίκευσης

brand Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας μπορεί να προβάλει αποτελεσματικά μια δραστηριότητα, ένα έργο, ή και τη συνολική εικόνα ενός οργανισμού. Αρκεί να ακολουθεί μια συγκροτημένη στρατηγική, με συνδυασμό διαφορετικών μέσων και ενεργειών που δρουν αλληλοσυμπληρωματικά, ώστε να συντείνουν στην επίτευξη του τελικού στόχου.
 • Πως θα δομήσουμε αποτελεσματικά το μήνυμά μας;
 • Πως θα το στηρίξουμε δημιουργικά, ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον και την επιθυμητή αντίδραση εκ μέρους του αποδέκτη;
 • Με ποια μέσα και με ποιες ενέργειες θα προσεγγίσουμε αποτελεσματικά τις ομάδες κοινού που μας ενδιαφέρουν;
 • Πως θα αξιοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο και τους πόρους που διαθέτουμε;
Η Stratcom ειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων, έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει μια σειρά από πρωτοποριακές και επιτυχημένες εκστρατείες προβολής. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται ο καθορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής, με τη διαμόρφωση κεντρικού concept, αξόνων και μηνυμάτων, ο δημιουργικός σχεδιασμός, η συγγραφή και η παραγωγή του υλικού, η στρατηγική και το πρόγραμμα διαφημιστικών μέσων, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ενεργειών.
brand Οι πολιτικές που αναπτύσσονται σε κυβερνητικό επίπεδο μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά – είτε θετικά είτε αρνητικά - το περιβάλλον και τις προοπτικές ενός οργανισμού, ενός επαγγελματικού κλάδου ή μιας κοινωνικής ομάδας.
 • Πως είναι δομημένο το θεσμικό πλαίσιο και οι φορείς που μας επηρεάζουν;
 • Με ποιες διαδικασίες λαμβάνονται αποφάσεις και πως είναι δυνατόν να επηρεαστούν οι εξελίξεις;
 • Πως αναπτύσσουμε και οργανώνουμε τα επιχειρήματά μας;
 • Ποιες είναι οι συμμαχίες που πρέπει να επιδιώξουμε;
 • Πως θα δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο κλίμα υποστήριξης για τις θέσεις μας;
 • Πως θα κάνουμε τη φωνή μας να μετρήσει για την τελική απόφαση;
Στη Stratcom προσφέρουμε μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών, που αξιοποιούν την εμπειρία των στελεχών μας και τη βαθιά γνώση του ελληνικού πολιτικού περιβάλλοντος. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παρέχουμε στους πελάτες μας την πληροφόρηση, τη στρατηγική καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται, για αποτελεσματικές και επιτυχημένες διεκδικήσεις.
brand Ένα απρόβλεπτο συμβάν ή κρίσιμο θέμα - όπως π.χ. μια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο ή μια ενέργεια που προκαλεί αντιδράσεις από οργανωμένες ομάδες ή την κοινή γνώμη - μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη λειτουργία ενός οργανισμού. Πως μπορούμε να προβλέψουμε το ενδεχόμενο μιας κρίσης;
 • Πως θα διαχειριστούμε ένα θέμα, ώστε να μην καταλήξει σε κρίση;
 • Πως θα την αντιμετωπίσουμε, εφόσον προκύψει, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειές της;
 • Σε ποιους, πότε και με ποιο μήνυμα θα απευθυνθούμε;
 • Πως θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε η εικόνα και η αξιοπιστία του οργανισμού να ενισχυθούν μέσα από την κρίση, αντί να αποδυναμωθούν;
Η Stratcom εξειδικεύεται στη στρατηγική αντιμετώπιση κρίσεων και ειδικών θεμάτων, διαθέτοντας ιδιαίτερη εξοικείωση στην επικοινωνία με τα ΜΜΕ και με τους αρμόδιους κατά περίπτωση πολιτικούς και θεσμικούς φορείς. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη των κινδύνων, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης των κινδύνων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κρίσιμων ζητημάτων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη συγκρότηση πλάνου ενεργειών για την αποτροπή ή την υπέρβαση μιας κρίσης, καθώς και την πλήρη συμβουλευτική και κειμενογραφική υποστήριξη του πελάτη.
brand Για να κερδίσεις στις εκλογές δεν αρκεί να πιστεύεις ότι υπερέχεις. Χρειάζεται να το πιστέψουν και οι ψηφοφόροι. Η πορεία προς κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια σειρά στρατηγικών επιλογών, τακτικών και βημάτων, προκειμένου εξασφαλιστεί η αποδοχή, η εμπιστοσύνη και η προτίμηση των πολιτών, με τη μορφή της θετικής ψήφου.
 • Πως θα διαμορφώσουμε ένα διακριτό και εύστοχο πολιτικό στίγμα που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα;
 • Τι χρειάζεται να ακούσει ο πολίτης για να μας πιστέψει και να μας στηρίξει;
 • Πως θα κάνουμε το μήνυμά μας κατανοητό στους ψηφοφόρους;
 • Πως θα διαμορφώσουμε πυρήνες υποστήριξης και ευρύτερες συμμαχίες;
 • Πως θα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και χωρίς σπατάλη το χρόνο, τις δυνάμεις και τα χρήματα που διαθέτουμε;
Η ομάδα της Stratcom έχει δημιουργήσει παράδοση στο σχεδιασμό νικηφόρων προεκλογικών εκστρατειών, για πολιτικά κόμματα και βουλευτές, για νομαρχιακούς και δημοτικούς Συνδυασμούς, για υποψηφίους στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε επαγγελματικές ενώσεις και φορείς.

Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν από την έρευνα εικόνας του υποψηφίου και τη διαμόρφωση της στρατηγικής, των μηνυμάτων και του πολιτικού λόγου. Η επιτυχία εξασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με υπηρεσίες όπως ο δημιουργικός σχεδιασμός και η συγγραφή του υλικού, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η καθημερινή συμβουλευτική και κειμενογραφική υποστήριξη του υποψηφίου.
brand Στο σημερινό πολύπλοκο πολιτικό και επικοινωνιακό περιβάλλον, οι φορείς και τα πρόσωπα που ασκούν πολιτική καλούνται να απευθυνθούν – είτε με το έργο είτε με τις θέσεις τους - σε ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινό, με έντονη ανομοιογένεια και διαφοροποιήσεις ως προς τις ανάγκες και τις προτεραιότητές του.
 • Πως μπορούμε να διαμορφώσουμε το σωστό μήνυμα για κάθε ομάδα κοινού που μας ενδιαφέρει;
 • Πως θα εξασφαλίσουμε ότι το μήνυμά μας θα βρει το στόχο του ανάμεσα στον καταιγισμό των πληροφοριών και μηνυμάτων που δέχεται σήμερα ο πολίτης;
 • Πως θα γίνει γνωστό και θα αποτυπωθεί θετικά στη συνείδηση του πολίτη το έργο, οι θέσεις και η δραστηριότητά μας;

Στη Stratcom διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στην επικοινωνία πολιτικών φορέων και προσώπων, έχοντας αναπτύξει επιτυχημένες συνεργασίες με υπουργεία, πολιτικά κόμματα, βουλευτές, Δήμους και Νομαρχίες σε όλη τη χώρα.

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, από την έρευνα και το στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας, τον καθορισμό θεματικών αξόνων και την ανάπτυξη μηνυμάτων, μέχρι την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων και την καθημερινή υποστήριξη της επικοινωνιακής λειτουργίας.